Latest

Ärkebiskop Paglias allvarliga misstag

Beledsagande har varit en paroll under Påven Franciskus’ pontifikat. Ackompanjera eller beledsaga är ett ord som vanligtvis används inom musiken för att beskriva ett harmoniskt stöd till en melodi. Ett ackompanjemang kan vara enkelt eller komplext och dess främsta uppgift är att stödja huvudframförandet – att lyfta det och fullkomna det. I den bemärkelsen är det en vacker metafor för pastoral närvaro i människors vardagliga liv.

Kyskheten och jungfruligheten i Bibeln och teologin

Vi går först igenom Bibelns och den katolska teologins undervisning om kyskheten. Bibeln sammanför sexualiteten till Guds själva skapelse av människan. ”Gud skapade människan till sin avbild… som man och kvinna skapade han dem”. Bibeln rekommenderar att sexualiteten kommer till användning: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav.”

Ärkebiskopen av Tokyo: ’Sammanbrottet för det traditionella familjesystemet’ är en utmaning för ett icke religiöst Japan

Ärkebiskop Isao Kikuchi av Tokyo har talat med CNA om utmaningarna för de japanska katolska kyrkorna att behålla katolikernas engagemang under en tid av befolkningsminskning och en allt mer märkbar religiös apati bland japanska ungdomar.