Katolska Kyrkan

Ärkebiskop Paglias allvarliga misstag

Beledsagande har varit en paroll under Påven Franciskus’ pontifikat. Ackompanjera eller beledsaga är ett ord som vanligtvis används inom musiken för att beskriva ett harmoniskt stöd till en melodi. Ett ackompanjemang kan vara enkelt eller komplext och dess främsta uppgift är att stödja huvudframförandet – att lyfta det och fullkomna det. I den bemärkelsen är det en vacker metafor för pastoral närvaro i människors vardagliga liv.

’Demoniskt helgerån’: en brasiliansk biskop fördömer en ritual för ’Pachamama’ i Vatikanens trädgård

En brasiliansk biskop har sagt att påven Franciskus ceremoni den 4 oktober i Vatikanens trädgård strax före öppnandet av Amazonassynoden då man knäböjde framför en trästaty av en naken havande kvinna (Pachamama) utgjorde ett ”skandalöst, demoniskt helgerån”.

Helgonet som inte ägde sina dygder

Med ett CV som Teresas skulle nog många av dagens katoliker vilja platsa in bland ”de heliga”. Orolig och världslig ungdom, omvändelse och återfall i ”andlig världslighet” (som påven Franciskus fördömer i Gaudium evangelii, § 93: ”en sådan som döljer sig bakom ett fromt yttre och till och med kärlek till Kyrkan men som söker människans ära och inte Herrens och som eftertraktar möjligheten att få känna sig personligt nöjd”), slutlig pånyttfödelse med klostergrundanden på ett stort antal platser i Spanien, ett megaomfattande andligt författarskap och en kärlek till Kyrkan som var heroisk.

Biskop Daniel R. Jenky: Realpresensen är inte en ”åsikt” utan grundläggande i katolsk tro

Eftersom det har blivit uppenbart att Katolska Kyrkan ”under flera generationer” inte tillräckligt undervisat om sina grundläggande sanningar, har biskop Daniel R. Jenky uppmanat alla ämbetsbärare i Peoriastiftet att ”allvarligt inrikta sig” på realpresensen i den heliga eukaristin.