Intressanta texter

Kyskheten och jungfruligheten i Bibeln och teologin

Vi går först igenom Bibelns och den katolska teologins undervisning om kyskheten. Bibeln sammanför sexualiteten till Guds själva skapelse av människan. ”Gud skapade människan till sin avbild… som man och kvinna skapade han dem”. Bibeln rekommenderar att sexualiteten kommer till användning: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav.”

Ärkebiskopen av Tokyo: ’Sammanbrottet för det traditionella familjesystemet’ är en utmaning för ett icke religiöst Japan

Ärkebiskop Isao Kikuchi av Tokyo har talat med CNA om utmaningarna för de japanska katolska kyrkorna att behålla katolikernas engagemang under en tid av befolkningsminskning och en allt mer märkbar religiös apati bland japanska ungdomar.

Kardinal Sarah: ’Den kontraceptiva mentaliteten’ har lett fram till att hbtq tagit över i barnens skolor

Den guineanske kardinalen Robert Sarah har riktat stark kritik mot hbtq ideologin som han menar trängt sig in på regeringsnivå och utbildningsmyndigheterna. Samtidigt spårar han ideologin till den första utbredda acceptansen av kontraceptionen för omkring sjuttio år sedan.

Konferens i Vatikanen om barns digitala säkerhet med drottning Silvia som en av talarna

Den 14-15 november hålls den internationella konferensen Child Dignity in the Digital World i Vatikanen. Ett 80-tal representanter från internationella organisationer, teknologiska företag, politiker, jurister och religiösa ledare samlas i Vatikanen. Det centrala temat för konferensen är skydd av minderåriga i den digitala världen.

En gammal saga om lockelserna - Kyrkklockan och fiolen – en legend från forntid till nutid

Sjön La Maix breder ut sig som en jättelik hemlighetsfull kalk mitt i Vogesernas bergsmassiv. Vattnet i sjön drar obevekligt blicken till sig med sitt djupa lugn, sin klara renhet och sitt mörker. När man lutar örat mot sjön hör man ibland ganska tydligt klockor som ljuder långsamt och genomträngande. Det låg förr i tiden en stor och välmående by i dess närhet. Invånarna var hederliga men lite för stolta över sin rikedom och hade framför allt lätt att falla för de lockelser som hörde till detta välstånd.