Kyrkan i Sverige

Diakonerna – kyrkkaffet – tjänandet

Diakonerna har sina uppgifter och sin roll i Kyrkan. Kyrkkaffet den 28 april i år och firandet av Claudes och mina 80-årsdagar (7 januari och 5 april) blev en fantastisk bild av hur gemenskapen kan ha fungerat i den tidiga Kyrkan i Jerusalem, Damaskus och alla andra platser dit budskapet om Jesus nått fram. Så var det hos oss denna minnesvärda söndag. Tårtorna, blommorna, presenterna, kyrkoherdens ord och sången och dansen med trumman av eritreanska gruppen, allt samverkande till en så fin och hjärtlig fest. Det vittnade om det kristna vittnesbördet som vår församling är i Jönköping, i Smålands Jerusalem!

Många samlades i domkyrkan för att hedra offren för terrorn 25 april 2019

Torsdagen den 25 april 2019 höll en minnesgudstjänst i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm för de drabbade av terrordåden på Sri Lanka. Många hade samlats för att hedra offren för terrorn och bland gästerna fanns Sri Lankas ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi. Från den svenska regeringen deltog såväl kultur- och demokratiminister Amanda Lind som utbildningsminister Anna Ekström.

Positivt på nordiska biskopskonferensens vårmöte

Den nordiska biskopskonferensen (NBK) har avslutat vårmötet som hölls i Trondheim 29 mars till 2 april. Nu åker de tillbaka till sina respektive stift med positiva besked: Antalet katoliker i Nordeuropa fortsätter att växaAntalet katoliker i alla nordiska länder fortsätter att stiga. På grund av migrations- och flyktingströmmar kommer allt fler kristna från andra katolska riter till Nordeuropa. Dessa orientaliska katoliker berikar kyrkan i norr.

Så firar vi fastan 2019

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.

Herdabrev för fastetiden 2019

Vi får inte rubbas i vår tro på Kristus och hans kyrka, när vi konfronteras med det fruktansvärda faktum att vigda ämbetsbärare gjort sig skyldiga till övergrepp på minderåriga och att man försökt dölja detta. ”Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder”, skriver aposteln Paulus (1 Kor 15:58). Mer än någonsin måste vi stå fasta i vår tro på att Jesus Kristus vill rena och helga sin kyrka i denna prövningens tid. Vår helige fader påven Franciskus uppmanar alla troende till bön och bot i denna svåra tid. Fastetiden får därför i år en ännu tydligare botkaraktär. Hela kyrkan måste klä sig i säck och aska och gå ångerns och botens väg.

Att sträva efter gemenskap. Marias Obefläckade Rosenkrans läger i Långserum, den 1–3 mars 2019

Att gå på läger har alltid sin charm, då man får se stora delar av vårt avlånga land med sin vackra mångfaldiga natur där klimatet ändras markant bara med några timmars bilfärd. Från ett varmt och soligt norra Skåne rullade bilen jag körde in i de djupa och kyliga skogarna i Småland där snön fortfarande fanns kring vägkanterna. Det var verkligen inte så varmt och behagligt som ”himma” i Skåne.

Den Neokatekumenala Vandringen firar eukaristin med hans Eminens kardinal Anders Arborelius

Den Neokatekumenala vandringen kom till Sankt Franciskus församling i Jönköping hösten 2003 tack vare dåvarande kyrkoherdes, pater Peter Zacharewiczs inbjudan. Gruppens sammansättningar skiftades under årens lopp men kärnan kunde växa och fördjupa sig i den kristna tron. En stor händelse för denna historia skedde fredagen den 18 mars 2016 i Rom.