januari 2016

Guds Heliga Moders Högtid 2016

Att hedra någon, en högt uppsatt person, att samlas bara för denna enda sak att visa sin respekt och tacksamhet, binder också människor samman. Det är kanske det som är själva meningen med högtider till någons ära: det skapar gemenskap, människor får upptäcka att de delar en upplevelse – och frukten av en sådan återkommande händelse är en växande ömsesidig sympati. Sympati föder vänskap, vänskap förbereder goda handlingar, ger välsignelser. ”Herren välsignar dig och beskyddar dig”(4 Mos 6:24) – ja, Herrens ord till Mose, talar också till oss.

Andra söndagen efter Jul 2016

Kära kristna, Vi kan verkligen glädja oss, som Paulus säger, eftersom ”Jesu Kristi Gud och Fader har välsignat oss med den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen”. Vi är välsignade genom att vi tror, inte på vad som helst eller vem som helst, utan på Honom som aldrig lämnade sin evighet men ändå enligt en evig och gudomlig plan blev människa. Alltså är det först och främst en välsignelse att vara människa. Sedan är det en ännu större välsignelse att tillhöra Jesus.